foto_fibre_cuCiocuri

Metalična vlakna za armiranje I disperziranje betona su izrađene od hladno vučene čelične žice , sa niskim sadržajem ugljenika.
U zavisnosti od specifičnih zahteva vašeg projekta, razlikujemo:

  • Metalna vlakna sa šiljkom
  • Talasasta metalna vlakna

Imajući u vidu da jedna od glavnih oblasti korišćenja metalnih vlakana jeste izgradnja podova , ona se koristi u mnogim građevinskim projektima, od konsolidovanja – strukturnih stubova, padina, tunela, u izgradnju letilišta ili proizvodnja prerađenih elemenata.
Dizajn vlakna, važan faktor!

Dužina I geometrija metalnih vlakana korišćena za armiranje betona
ukazuje I obezbeđuje visoki kvalitet betona u slučaju mikro-pukotina čak I posle njihovog pojavljivanja.
Izgled vlakana značajno utiče na potencijal fleksibilnosti (uklanjanje zavarene mreže), amortizacija vibracija I otpornost na dinamičko podvrgavanje sipa betona.

Metalna vlakna sa siljkom stvorena su da bi povećali vezivni spoj između armature/vlakna i cementa, “šiljke” najbolji oblik koji povećava otpornost na pukotine, mikro-pukotine i prebijanje.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Metalna vlakna sa šiljkom mogu se koristiti u sledećim veličinama:

  1. Dijametralna gama
  2. Dužina
  3. Otpornost (T/S)
  1. 0.5 mm – 1.2 mm
  2. 30, 50, 60 mm (najčešći)
  3. 1100 ÷ 2700 N/mm²

Rešenja za pakovanje koje nudi Fibro Metals: đakove ili kartone od 20 kg I kartone od 6.25 kg.
Spremni smo da isporučimo bilo kada I bilo gde u zemlji I u inostranstvu, transportna rešenja su drumski prevoz I morski prevoz.