colaj_fibre_metalice

Metana vlakna su nepovezane trake malih dimenzija, od jedne vrste čelika sa posebnim karakteristikama. Rasterano armiranje betona sa čeličnim vlaknima značajno poboljšava njegove mehaničke osobine.

Naj češći metod korišćenja metalnih vlakana u građevinskoj industriji je konstruktivno armiranje običnog betona.
Ova vrsta armiranja predstavlja brzo rastući segment u cementnoj industriji, sa inženjerima, arhitektima i izvođačima radova koji sve više pribegavaju upotrebi metalnih vlakana kako bi se obezbedio uspeh u projektima sa primenama u betonskoj konstrukciji / izgradnji.

U velikim izgradnjama, kao što su zgrade sa više spratova, autoputevi, mostovi, piste aviona, podovi, metalna vlakna se koriste pre svega radi:

 • Povećanja otpornosti pri savijanju ili smicanju
 • Povećanja otpornosti na visokim temperaturama i smanjenja deformisanja od skupljanja, nakon sušenja betona.

UPOTREBA
Najnovija istraživanja na terenu pokazala su da će uskoro, metalna vlakna moći u potpunosti da zamene armiranje od čelika – betona. U tom smislu zapisuje se uspešnost u konsolidaciji unutrašnjih zidova, ali i strukturnih kolona (obloge), proizvodnji prefabrikovanih elemenata ili izvršenja podova sa raznolikim dinamičkim zahtevima.
Nasumičnom distribucijom metalnih vlakana napravljena po najvišim standardima, sa Fibro Metals tehnologijom, obezbeđuje se ravnomerna raspoređenost tenzije širom kalupa betona. Mikro – pukotine, koje obično rastu u veličini proporcionalno sa povećanjem izvršenog pritiska, zaustavljene su mrežom vlakana ubačena u beton, čime se zaustavljaju naglašena oštećenja a kasnije i oštećenja na izgrađenoj površini.

NAJČEŠĆE KORIŠĆENI TIPOVI METALNIH VLAKANA

TALASASTA

ondulata

vezi detalii

SA KLJUNOVIMA

ciocuri

vezi detalii

ZAŠTO METALNA VLAKNA?

 • Zato što korišćenje metalnih vlakana za armiranje rasprešenog betona značajno povećava otpornost na dinamične šokove
 • Zato što obezbeđuje i konstruktivne i ekonomske prednosti, u poređenju sa armiranjem gvožđem – betonom.
 • Zato što značajno poboljšava mehanička svojstva betona
 • Zato što povećava otpornost betona na fluktuacije temperature
 • Zato što armirani beton sa metalnim vlaknima predstavlja visoku otpornost na koroziju
 • Zato što, zbog trodimenzionalnog armiranja metalnim vlaknima, armirana površina registruje pojačanje podržane tenzije
 • Zato što u značajnom broju aplikacija više nije potrebno da se koristi armatura metalne mreže
 • Zato što proces unošenja vlakana u cementu može da se obavlja direktno, bez pumpe
 • Zato što njihova upotreba automatski dovodi do smanjenja troškova za armiranje i vremena za izvršenje.
 • Zato što oblast za korišćenje armiranog betona sa metalnim vlaknima je ogromna: betonske cevi, prefabrikovane elemente, avionske staze, fondacije, podovi, kofraži, radovi za konsolidaciju u tunelima (prskani beton).