foto_fibre_ondulate

Talasasta metalna vlakna, za armiranje I disperziranje betona su izrađene od hladno vučene čelične žice , sa niskim sadržajem ugljenika.
Talasasta vlakna nude povećano armiranje betona sa značajnim povećanjem preuzimanja energije I amortizacije vibracija, u poređenju sa armaturom napravljenom od zavarene mreže.

Ponovljeni testovi pokazali su da talasasti oblik predstavlja glavni faktor koji vodi do optimalnog privezivanja u betonskoj matrici, čime se obezbeđuje automatska kontrola u slučaju deformacije putem kontrakcije.
Zato , u trenutku kada budete izbirali vrstu metalnog vlakna koji odgovara vašem projektu morate znati kako se ovaj ponaša u procesu homogenizacije I posle sipanja, da bi dobili kvalitet cementa , sa maksimalnom:

 • Otpornost na zahtev kružnog rastezanja kroz povijanje
 • Otpornost na prebijanje
 • Otpornost na uvrtanje
 • Kontrolisati naknadne deformacijee
 • Uspeh u eliminisanju pukotina zbog kontrakcija

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Talasasta metalna vlakna mogu se koristiti u sledećim veličinama :

 1. Dijametralna gama:
 2. Dužine:
 3. Otpornost (T/S):
 1. 0.5 mm – 1.2 mm
 2. 30, 50, 60 mm (najčešći)
 3. 1100 ÷ 2700 N/mm²

Rešenja za pakovanja koja nudi Fibro Metals: vreće ili kartoni od 20 kg I kartoni od 6.25 kg.
Spremni smo da isporučimo bilo kada I bilo gde u zemlji I u inostranstvu, transportna rešenja su drumski prevoz I morski prevoz.